Οικόπεδα προς Πώληση


Βρέθηκαν 75 Αποτελέσματα  

1.500.000 €
665m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 997514

150.000 €
122m2

Οικόπεδο εντός οικισμού 

Κωδικός: 1363377

2.000.000 €
722m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1364837

500.000 €
368m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1239984

580.000 €
550m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1269658

150.000 €
134m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 997507

180.000 €
112m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 997516

120.000 €
116m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 997537

180.000 €
169m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1182780

210.000 €
150m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 1348674

200.000 €
196m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 997445

250.000 €
280m2

Οικόπεδο 

Κωδικός: 997458

Loading...